INFORMACJE O NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ BYTOM


baner_coursing_2017.jpg

COURSING - V4 CUP - PUCHAR POLSKI
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - CACIL/CCWC

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ORGANIZATOR

RODZAJ ZAWODÓW

RANGA

15/16.04.2017

WOŹNIKI 

O/BYTOM 

COURSING
MISTRZOSTWA ŚLASKA
V4 CUP
PUCHAR POLSKI

Międzynarodowe
CACIL/CCWC


 

FORMULARZ
ON-LINE

ENTRY FORM
ON-LINE

LISTA
UCZESTNIKÓW
List of competitors
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O ZAWODACH
Detailed competition
information
WYMAGANE RZECZY
I DOKUMENTY
W DNIU ZAWODÓW
Required equipment
and documents during
the competition day
KONTAKT
MAPKA
DOJAZDOWA
Contact
Map and address
OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO
Peyments and bank
 Account number
HOTELE
NOCLEGI
Accommondation
 

Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI 
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • DATA ZAWODÓW / Date of competition - 15/16.04.2017 (sobota/niedziela)
  15.04.2017 sobota - wszystkie rasy oprócz charta angielskiego whippet i charcika włoskiego
  15.04.2017 saturday - all breeds except whippet and italian greyhounds
  16.04.2017 niedziela - whippet i charcik włoski / 16.04.2017 sunday - whippet and italian greyhounds

 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 09.04.2017 (niedziela) 

 • MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition
                                         42-289 Woźniki, Czarny Las 8, powiat lubliniecki, woj. śląskie, Polska

 • PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

 • KONTROLA  WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

 • ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

 • KOMISARZ COURSINGU / Competition comissioner - Jolanta Gajda, Barbara Sroka

 • SĘDZIOWIE/Competition judges - Iryna Zelenovska (UKR), Sviatoslav Rykov (UKR), Slavomira Božikowa (SK)

 • DYSTANS / Distance - 700 m - dla ras dużych, whippetów i charcików włoskich
                                  700 m - large sighthound breeds and whippets and Italian greyhounds 

 • OPŁATY / Payments
                 
              - zawody / competition race - 100 PLN (30 €)
              - drugi i każdy następny pies jednego właściciela - 90 PLN (25 €)
              - second dog and every other dog of one owner 90 PLN (25 €)

                - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
                - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (10 €)
                  
                - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (30 €)
                - farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (30 €)
                - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - 
entry form on-line

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day.
 

Uwagi / Notes:

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI wprowadzono m.in zmiany:
- charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach, 
- obowiązujące kolory czapraków: czerwony i biały bez nadruków, 
- wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB,
- W związku ze zmianami wprowadzonymi do Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów od 1 stycznia 2016 roku pomiarom podlegają również psy w klasie sprinter. Została oznaczona górna granica wzrostu dla sprinterów. Informacja szczegółowa podana jest w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej www.wyscigi.zkwp.pl

According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
- Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles
- dogs can run in red/white jackets without any texts, signs or patterns on them
- CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.Odpowiedzialność / Responsibility disclaimer:

Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.