INFORMACJE O NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ BYTOM

 

WYŚCIGI TOROWE / RACING - GRAND PRIX POLSKI 2015 - CACIL/CCWC

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ORGANIZATOR

RODZAJ ZAWODÓW

RANGA

16.05.2015

BYTOM - SZOMBIERKI

O/BYTOM 

WYŚCIGI TOROWE / RACING

CACIL/CCWC

 
5torowe_GP_2015_1.jpg
 

FORMULARZ
ON-LINE

ENTRY FORM
ON-LINE

LISTA
UCZESTNIKÓW
List of competitors
 
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O ZAWODACH
Detailed competition
information
WYMAGANE RZECZY
I DOKUMENTY
W DNIU ZAWODÓW
Required equipment
and documents during
the competition day
KONTAKT
MAPKA
DOJAZDOWA 
Contact
Map and address
OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO
Peyments and bank
 Account number
HOTELE
NOCLEGI
Accommondation

Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • DATA ZAWODÓW / Date of competition - 16.05.2015 (sobota)

 • MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition - 41-907 Bytom (Szombierki), ul. Frycza Modrzewskiego 3, woj. śląskie, Polska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - TS "SZOMBIERKI"

 • PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

 • KONTROLA  WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

 • ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

 • KOMISARZ ZAWODÓW / Comissioner race - Jolanta Gajda, Barbara Sroka

 • SĘDZIOWIE/Competition judges:
                                                 sędzia startowy -
  Wiesław Siemiątkowski (PL)
                                                 sędzia mety -
  Vlatislav Vojtek (SK), Zdenek Barak (CZ)
                                            

 • DYSTANS / Distance - 280 m - whippety i charciki włoskie
                                  470 m - pozostałe rasy
                                  280 m - 
  whippets and Italian greyhounds, 470 m - large sighthound breeds 

 • OPŁATY / Payments
                 
                  - zawody / competition race - 80 PLN (25 €)
                  - drugi pies jednego właściciela - 70 PLN (20 €)
                  - the second and each additional dog one owner - 70 PLN (20 €)

                    - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (10 €)

                    - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)

                    - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (10 €)
                  
                    - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                    - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 80 PLN (25 €)
                    - farewell race with competition participation – payment same as competition 80 PLN (25€)
                    - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                    - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne i biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - 
entry form on-line
 
 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 08.05.2015 (piątek)

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day


 

barf.jpg   Hills.jpg  MySafety.jpg  sentina.jpg  chaty.eu.jpg dog-o-rama.jpg

 happy_dog.jpg    Optima.jpg   euro-met.jpg  logo_bzwbk.png