INFORMACJE O NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ BYTOM

 
baner_19.09.2015.jpg
 

FORMULARZ
ON-LINE

ENTRY FORM
ON-LINE

LISTA
UCZESTNIKÓW
List of competitors
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O ZAWODACH
Detailed competition

information

WYMAGANE RZECZY
I DOKUMENTY
W DNIU ZAWODÓW
Required equipment
and documents during
the competition day
KONTAKT
MAPKA
DOJAZDOWA 
Contact
Map and address
OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO
Peyments and bank
 Account number
HOTELE
NOCLEGI
Accommondation

 

Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • DATA ZAWODÓW / Date of competition - 19.09.2015 (sobota)

 • MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition - 41-907 Bytom (Szombierki), ul. Frycza Modrzewskiego 3, woj. śląskie, Polska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - TS "SZOMBIERKI"

 • PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

 • KONTROLA  WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

 • ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

 • KOMISARZ ZAWODÓW / Competition comissioner - Renata Serafin, Tomasz Orłowski

 • SĘDZIOWIE / Competition judges:
                                                  sędzia mety -
  Vera Malatkova (CZ)
                                                  sędzia mety -  Wiesław Siemiątkowski (PL)
                                                  sędzia startowy - Tadeusz Michałowski (PL)

 • OBSERWATORZY TORU Race track observers:
                         Barbara Sroka (PL), Jolanta Gajda (PL), Agata Juszczyk (PL), Sylwia Migut (PL), Bogdan Koper (PL), Dariusz Juszczyk (PL), Leonard Wawrzyniak (PL)

 • DYSTANS / Distance - 280 m - whippety i charciki włoskie
                                  470 m - pozostałe rasy
                                  280 m - 
  whippets and Italian greyhounds, 470 m - large sighthound breeds 

 • OPŁATY / Payments
                 
                   - zawody / competition race - 80 PLN (25 €)
                   - drugi pies i każdy następny pies jednego właściciela - 70 PLN (20 €)
                   - second dog and every other dog of one owner 70 PLN (20€)

                    - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (15 €)

                    - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)

                    - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                    - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 80 PLN (25 €)
                    - farewell race with competition participation – payment same as competition 80 PLN (25€)
                    - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                    - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne i biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - 
entry form on-line
 
 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 11.09.2015 (piątek)

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day


 
 

logo_zkwp.jpg       happy_dog.jpg          coursing_silesia_biay.jpg         chart_beat.jpg           

        Optima.jpg            euro-met.jpg           logo_bzwbk.png