INFORMACJE O NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ BYTOM

 

COURSING V4 CUP - MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - CACIL

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ORGANIZATOR

RODZAJ ZAWODÓW

RANGA

18/19.04.2015

WOŹNIKI

O/BYTOM 

COURSING - V4 CUP

CACIL


Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • DATA ZAWODÓW / Date of competition - 18/19.04.2015 (sobota/niedziela)
  18.04.2015 sobota - wszystkie rasy oprócz charta angielskiego whippet i charcika włoskiego
  18.04.2015 saturday - all breeds except whippet and italian greyhounds
  19.04.2015 niedziela - whippet i charcik włoski / 19.04.2015 sunday - whippet and italian greyhounds

 • MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition
                                         42-289 Woźniki, Czarny Las 8, powiat lubliniecki, woj. śląskie, Polska

 • PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

 • KONTROLA  WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

 • ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

 • KOMISARZ COURSINGU / Competition comissioner - Jolanta Gajda, Barbara Sroka

 • SĘDZIOWIE/Competition judges - Slavomira Božíková (SK), Peter Domeny (SK), Wiesław Siemiątkowski (PL)

 • DYSTANS / Distance - 700 m - dla ras dużych, whippetów i charcików włoskich
                                  700 m - large sighthound breeds and whippets and Italian greyhounds 

 • OPŁATY / Payments
                 
                  - zawody / competition race - 80 PLN (25 €)
                  - drugi i każdy następny pies jednego właściciela - 70 PLN (20 €)
                  - second dog and every other dog of one owner 70 PLN (20 €)

                    - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
                    - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (10 €)
                  
                    - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                    - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 80 PLN (25 €)
                    - farewell race with competition participation – payment same as competition 80 PLN (25 €)
                    - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                    - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - 
entry form on-line
 
 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 10.04.2015 (piątek)

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day

FORMULARZ
ON-LINE

ENTRY FORM
ON-LINE

LISTA
UCZESTNIKÓW
List of competitors
OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO
Peyments and bank
 Account number
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O ZAWODACH
Detailed competition
information
KONTAKT
MAPKA
DOJAZDOWA 
Contact
Map and address
DOWÓD WPŁATY
Bank deposit slip
WYMAGANE RZECZY
I DOKUMENTY
W DNIU ZAWODÓW
Required equipment

and documents during
the competition day
HOTELE
NOCLEGI
Accommondation