ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAWODCH

 

Jak zgłosić psa do zawodów - coursing

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać e-mailem do organizatora zawodów
 • opłacić przelewem na konto organizatora zawodów za udział w zawodach
 

Jak się zarejestrować w dniu zawodów

 • udać się do sekretariatu celem zarejestrowania przybycia na zawody i otrzymania katalogu
 • udać się do weterynarza na kontrolę zdrowia i sprawności psa startującego w zawodach
 • odczytać na tablicy obok sekretariatu, w którym biegu i w jakim czapraku startuje dany pies
 • oczekiwać na swój bieg i wstawić się punktualnie na kontroli startu
 • założyć psu kaganiec i odpowiedni czaprak
 • wejść na start po zezwoleniu przez kontrolę startu
 • przygotować psa do biegu i puścić go w momencie usłyszenia sygnału start
 • z dala oczekiwać na zakończenie biegu i odebrać psa w momencie ukończenia go a następnie zejść z parcuru
 • oczekiwać na wyniki i przygotować się do drugiej tury
 • po zakończeniu II tury ogłaszane są generalne wyniki i wręczanie nagród

Specjalne uwagi zachowania się w dniu zawodów

 • pies musi być zdrowy i przygotowany do zawodów
 • obowiązek trzymania psy na smyczy - wtargnięcie psa na parcour grozi dyskwalifikacją w całych zawodach
 • Każdy właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa.
 • nie zamykać psów w samochodzie bez dopływu świeżego powietrza
 • w przypadku niestawienia się na zawody opłata za zgłoszenie nie podlega zwrotowi
 • nie należy pobudzać psów do biegu (okrzyki, gesty, gwizdy itp.)
 • każdy rodzaj dopingu jest zabroniony
 • orzeczenia wydane przez sędziów są ostateczne i niepodważalne