OPIS ZAWODÓW - PRÓBY PRACY SMYCZY

 

Rodzaj wyścigów organizowanych w naturalnym terenie. Najlepiej nadaje się łąka - duża, równa, płaska lub na lekkim wzniesieniu. Równie dobre są tereny z rzadko rosnącymi krzakami lub grupami krzaków. Tereny zadrzewione dopuszczalne są tylko w wtedy, gdy drzew jest niewiele, a trasę biegu można zaprojektowana tak, aby omijała drzewa szerokim łukiem, nie stwarzając tym samym zagrożenia dla chartów. Podłoże nie może by kamieniste. Na trasie musi znajdować się minimum jedna przeszkoda terenowa, np. rów. Długość wyznaczonego toru nie powinna przekraczać 1500m.

W próbach pracy smyczy chartów, w odróżnieniu do coursingów, czy wyścigów torowych mogą startować psy, które nie maja licencji wyścigowych. Psy starują w parach zwanych smyczami. Charty w smyczy nie muszą stanowi jednej rasy czy płci. Powinny by własnością jednej osoby lub by zaprzyjaźnione, mieć doświadczenie we wspólnej pracy, nie wykazywać wzajemnej agresji.

Kolejnymi elementami charakteryzującym próby pracy jest zakaz zakładania kagańców psom, brak czapraków oraz wspólna ocena startującej pary psów. Na starcie nie ma komendy "start" właściciele psów, psy puszczają w dogodnych dla siebie momencie.

Smycz otrzymuje ocenę końcową, która jest sumą punktów osiągniętych za:

  • ocena ogólna = 20 pkt
  • współpraca = 10 pkt
  • zaciętość i odwaga = 10 pkt
  • za każde wykonanie brassoka = 10 pkt
  • prawidłowe zdławienie wabika = 5 pkt


Suma punktów zdobytych przez smycz stanowi o przyznanej ocenie:

  • Wybitna – od 45 pkt
  • Wyróżniająca – 35-44 pkt
  • Poprawna – 25-34 pkt
  • Bez oceny – poniżej 25 pkt

Opracowano na podstawie: Regulaminu Prób Pracy Smyczy Chartów. Źródło: www.klubchartapolskiego.zkwp.pl