Jak przygotować charta do licencji  i jak zdobyć licencję cursingową i torową


 • Absolutne minimum to oswojenie charta z kagańcem. Sytuacja idealna to kilka biegów treningowych za wabikiem przed przystąpieniem do licencji. Zaczynamy treningi od biegów solo następnie trenujemy w parze. W przypadku zawodów torowych dochodzi konieczność oswojenia charta z boksem.
 
 • Licencję wyścigową wystawiają organizacje kraju, w którym właściciel psa posiada miejsce stałego zamieszkania. Muszą one zawierać następujące informacje: rasę, płeć, nazwę psa, numer księgi rodowodowej, datę urodzenia i, jeżeli to możliwe, numer tatuażu lub chipu, nazwisko i dokładny adres właściciela. Whippety i charciki włoskie muszą mieć wpisaną wysokość psa w kłębie. 
 
 • Maksymalny wzrost w kłębie whippetów wynosi: 51 cm dla psów i 48 cm dla suk a maksymalny wzrost whippetów-sprinterów nie może przekraczać 5 cm ponad wysokość podaną we wzorcu whippeta FCI nr 162.
  Maksymalny wzrost w kłębie charcików włoskich wynosi: 38 cm a maksymalny wzrost charcików włoskich-sprinterów nie może przekraczać 3 cm ponad wysokość podaną we wzorcu charcika włoskiego FCI nr 200.
 
 • Do prób licencyjnych mogą przystąpić wyłącznie charty uznawanych ras X grupy FCI, które przekroczyły wiek 12 miesięcy (whippety i charciki włoskie), pozostałe charty po przekroczeniu wieku 15 miesięcy. Licencja zostanie wydana po ukończeniu 15 m-cy whippety i charciki wołskie, 18 m-cy rasy duże.
 
 • Właściciel psa chcącego przystąpić do biegów licencyjnych powinien zgłosić psa na wybraną imprezę (coursing lub wyścigi torowe) przez stronę komisji ds. wyścigów chartów www.wyscigi.zkwp.pl . Książeczka prób licencyjnych jest dostępna u organizatorów zawodów w dniu zawodów, można ją nabyć wraz z regulaminem za ok. 5 zł. W sezonie 2016 opłata za biegi licencyjne wraz z regulaminem wynosiła 75 złotych.
 
 • Na miejscu zawodów należy wykupić w sekretariacie regulamin a w nim jest karta prób licencyjnych, wypełnić i oderwać kartę prób licencyjnych i oddać w sekretariacie. 
 
 • Należy w ciągu tego samego dnia zaliczyć dwa biegi startując obowiązkowo w kagańcu i czapraku. Pierwszy bieg solo, drugi z wybranym sparingpartnerem. Sparingpartner może być tej samej rasy i posiadać ważną licencję. Organizator zawodów nie zapewnia sparnigpartnera. W przypadku braku drugiego sparingpartnera tej samej rasy pies może biec ze sparingpartnerem innej rasy, który posiada ważną licencję. Licencję wyścigową ważną na międzynarodowych wyścigach torowych i coursingach wystawioną przez właściwą organizację krajową, może otrzymać wyłącznie pies, który nie przejawia podczas biegu agresji wobec innego psa i jest zainteresowany tylko ściganiem wabika w towarzystwie innych psów.
 
 • Organizator na podstawie protokołu prób licencyjnych wpisuje, czy bieg solowy i zespołowy zostały zaliczone i oddaje ją właścicielowi.
 
 • Jeżeli oba biegi zostały zaliczone, właściciel psa do 3 m-cy odsyła ja do rejestratora licencji wyścigowych wraz z potwierdzeniem wpłaty (25 zł za wystawienie licencji) do Zarządu Głównego ZKwP, oraz kopie rodowodu psa.
 
 • Książeczkę startową otrzymuje się razem z licencją od rejestratora licencji na adres domowy
 


Po zaliczeniu biegów należy opłacić wydanie licencji w ZG ZKwP (w 2016 opłata wynosiła 25 zł). Książeczkę prób licencyjnych należy przesłać do rejestratora licencji wraz z potwierdzeniem przelewu w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty biegów licencyjnych. Należy wypełnić wniosek o przyznanie licencji zamieszczony na stronie KUS ds. wyścigów chartów i wraz z załącznikami wysyłać na adres:
 

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Warszawa
03-802 Warszawa
ul. Sobieskiego 19a lok 3
z dopiskiem: rejestrator licencji wyścigowych - Małgorzata Downarowicz

Do wniosku  o wydanie licencji należy dołączyć:
- ksero rodowodu
- potwierdzenie opłaty za wydanie licencji – 25 zł
- potwierdzenie opłaty składki członkowskiej ZKwP za rok bieżący ( może to być dokument wpłaty, ksero legitymacji członkowskiej lub potwierdzenie opłaty w licencji wyścigowej).

Wpłaty tej dokonujemy na konto:
Zarząd Główny ZKwP
Al.Jerozolimskie 30 lok 11
00-024 Warszawa

Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116
z adnotacją: za wydanie licencji wyścigowej

Pamiętajmy, iż o licencję należy się ubiegać do 3 miesięcy od ich przeprowadzenia. Niedopełnienie formalności w tym terminie powoduje, że pies musi ponownie podejść do prób, aby wystąpić o licencję wyścigową.

Przypominamy również o corocznym potwierdzaniu opłaty członkowskiej udokumentowanej na ostatniej stronie książeczki przez macierzysty oddział. Bez tego potwierdzenia licencja traci ważność. 
 

   Wymagane rzeczy i dokumenty w dniu zawodów dla prób licencyjnych


Na zawody lub trening, na którym przeprowadzane są biegi licencyjne zabrać należy:

 • kaganiec wyścigowy
 • coursing - czapraki coursingowe: biały, czerwony i niebieski
 • wyścigi torowe - czapraki wyścigowe z numerami - komplet 6 szt.
 • próby pracy smyczy - nie ma możliwości zrobienia licencji
   
 • wydrukowane zgłoszenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wyścigi - możliwość dokonania opłaty w kasie w dniu zawodów
 • książeczka zdrowia bądź paszport psa – z aktualnym świadectwem szczepienia przeciwko wściekliźnie 
 • potwierdzenie składki członkowskiej ZKwP za bieżący rok  -  (legitymacja członkowska)
    
Licencja coursingowa - upoważnia do startów tylko coursingach
Licencja wyścigowa - zdobyta na torze upoważnia do startów w wyścigach torowych oraz w coursingach.