CHART WĘGIERSKI - MAGYAR AGAR

Chart węgierski (oryginalna nazwa magyar agár) – rasa psa zaliczana do grupy chartów, wyhodowana na Węgrzech, użytkowana początkowo do polowań i jako pies stróżujący, obecnie jako pies-towarzysz oraz w wyścigach na długich dystansach.

  • Klasyfikacja FCI

W klasyfikacji FCI rasa ta została zaliczona do grupy X – charty, sekcja chartów krótkowłosych. Nie podlega próbom pracy.

  • Rys historyczny

Wielu kynologów jest zdania, że chart węgierski przybył razem z Madziarami do Kotliny Panońskiej z Uralu pod koniec IX wieku. Jednak już tam koczowały ludy celtyckie, które posiadały własną tradycję polowania z chartami. Stąd wiadomo, że chart węgierski krzyżował się z chartami Celtów i innych ludów. Na ukształtowanie się rasy istotny wpływ miały w XVI i XVII wieku także psy z Azji Mniejszej, gdyż Węgry znajdowały się wówczas pod panowaniem Turcji.

Trzymała je głównie szlachta, do polowań na sarny, jelenie, a nawet i wilki. U chłopstwa były trzymane w celach kłusowniczych. Psy z tego okresu były mniejsze i bardziej krępe. Wraz z rozwojem osadnictwa, charty były coraz mniej przydatne do polowań, a co za tym idzie, spadła ich liczba. Zaczęto także krzyżować je z greyhoundami, otrzymując psy wytrzymalsze, ale za to wolniejsze na torach wyścigowych. Przyczyniło to się do zaniku dawnego typu rasy.

  • Budowa

Chart ten jest mniejszy i masywniejszy od greyhounda, posiada szerszą głowę i grubsze uszy. Jest podobny do charta polskiego.

  • Szata i umaszczenie

Ma gęstą sierść, która w zimie tworzy podszerstek. Umaszczenie dopuszczalne różnorodne, także jednobarwne.

  • Użytkowość

Pies polujący na zwierzynę leśną, wykorzystywano je także jako psy stróżujące, ponieważ jako jedyne z chartów wykazują znaczną czujność.

  • Temperament

Chart węgierski jest spokojnym, wiernym psem rodzinnym, czujnym i gotowym do obrony. Wychowany z wyrozumiałością, jest posłuszny.

  • Utrzymanie

Brak tej rasie rączości, aby być wyścigową, niemniej jednak pies ten wymaga dużej dawki codziennego ruchu.

  • Popularność w Polsce

Rasa rzadko spotykana poza Węgrami i Rumunią. W Polsce jest mało popularna.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chart_węgierski

  • Dodatkowe informacje:

Wzorzec rasy: http://www.zkwp.pl/zg/wzorce/240.pdf
http://www.klubcharta.zkwp.pl/o_chartach/91/magyar_agar_-_zapomniany_chart